De Radioclub Leuven is een zeer levendige club. Ziehier fotos van activiteiten en evenementen die de laatste jaren plaatsvonden.
En dit is maar het topje van de ijsberg.