Radioamateurs zijn vooral geïnteresseerd in de technische aspecten van telecommunicatie. Ze experimenteren met allerlei communicatietechnieken: radio, televisie, maar ook met de meest moderne digitale technieken. In Radio Club Leuven (afgekort RCL) ontmoet je dan ook mensen met belangstelling voor zeer uiteenlopende technieken; en alles draait rond communicatie

Hieronder proberen we een beeld te geven van een aantal aspecten van onze hobby.

p3d

Dit is een van de grootste amateur-satellieten. Ze werd gelanceerd op 16 november 2000 en bevat elektronica apparatuur waaronder ontvangers, zenders en antennes voor velerlei experimenten. Zo'n 'transponder' (een gecombineerde ontvanger en zender) voor 24 GHz (dat is een golflengte van ±12 mm) werd door enkele leden van RCL gebouwd.
Via amateur-satellieten kunnen radioamateurs verbindingen maken met andere continenten.

lndien je geen rechtstreekse verbinding kan maken met een ander station, moet je de trukendoos bovenhalen. Hiernaast zie je de schotelantenne die bij Luc in de tuin in Meerbeek staat. Daarmee stuurt hij zijn zendsignaal tegen de maan zodat een andere amateur aan de andere kant van de aarde het gereflecteerde signaal kan ontvangen. Dit wordt EME-communicatie genoemd (EME = Earth/Moon/Earth). De diameter van de schotel bedraagt 4,1 m, weegt ± 250 kg en geeft op 1,3 GHz een winst van 30 dB.
Zenders en ontvangers voor dit soort doeleinden vind je niet in de winkel; je dient zo een station grotendeels zelf te bouwen
dish 4qqsc

 

 

 

 on4ln.jpg  Op deze foto zie je Eric uit Kessel-Lo bij zijn apparatuur: hij is een van de vele zendamateurs die ook deelneemt aan "contests". Dit zijn wedstrijden om bijv. in 24 u zoveel mogelijk radioverbindingen te maken met zoveel mogelijk verschillende landen. Om in zo’n contest een goed resultaat te halen moet je niet alleen een goed radiostation hebben, je moet ook een uitstekend operator zijn.

APRS is een van de recentste nieuwigheden in de radioamateur wereld. Met die vorm van packet-radio kan je de geografische positie van een amateur zien op de landkaart. Wil je zien waar André, ON7UM-9 , of Peter, ON4OOO-9 op dit moment hun mobiel APRS station hebben staan, klik dan op de respectievelijke roepnaam.

 
 aprs.png

jota2005.jpg

Met de scouts van Wilsele organiseren we elk jaar de JOTA of Jamboree On The Air: op een weekend zijn er doorheen heel Europa scoutsgroepen die via amateurradio verbindingen met elkaar maken. De Leuvense radioamateurs zorgen voor de techniek, de scouts halen het onderste uit hun talenknobbels! Op de foto hiernaast zien we Francis, ON4CDY, uit Kortenberg en lid van Radio Club Leuven temidden van een groepje scouts. Francis geeft aanwijzingen aan jonge scouts die ijverig de soldeerbout hanteren en componenten op een print leren solderen. Het is voor hen misschien een aanzet naar de boeiende hobby en techniek van het radioamateurisme.

 

Johan uit Everberg is met zijn zelf-geschreven QSSTV voor Linux-software aan het werk met SSTV: een techniek om via een radioverbinding trage tv-beeldjes met een zeer hoge resolutie te verzenden. De foto hiernaast toont één van die tv-beeldjes zoals het wordt gedecodeerd met een computer uitgerust met Soundkaart en de QSSTV-software onder Linux. En dat klinkt dan zo . Deze software is nu ook opgenomen in het Programma "Hamradiodeluxe" software speciaal voor en door radioamateurs geschreven.  sstv4qz.jpg

 rclblst0.jpg  
Dit is de “RCL-blaster”, een computerinterface waarmee je een aantal digitale modes via je PC kan decoderen (en omgekeerd). Het werd uitgewerkt door Francis, ON4CDY, uit Kortenberg. Het kende zo'n succes dat hij het als een kit ter beschikking stelde voor de nabouwers.

 

Zelf apparatuur en antennes bouwen is een belangrijk aspect van onze hobby.

De radioclub is echter meer dan de som van een aantal individuele radioliefhebbers. Het is ook een vereniging die haar leden actief verder helpt in hun hobby: met een uitgebreide bibliotheek een beginnerscursus, een eigen ledenwebsite, de plaatselijke dienstverlening van de twee grote radioamateur-verenigingen…

De velddag gaat de laatste jaren door op het terein naast de abdij van Vlierbeek te Kessel-Lo. In het midden van de foto zie je een caravan met een voortent. Daarin stellen we de zendapparatuur op en de computers voor het 'loggen' van de gemaakte radioverbindingen.  Vanop deze open plek worden elk jaar honderden radioverbindingen gemaakt. De stroomvoorziening gebeurt door gebruik te maken van een elektrogeengroep, dus los van het elektriciteitsnet.
Dat eerste weekend van september betekent niet alleen radio, maar ook barbecue voor de leden en sympathisanten!

 velddag2005.jpg

De RCL verenigt alle radiogeinteresseerden uit de Leuvense regio. Of ze nu aangesloten zijn bij de UBA (de 'Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs') of lid zijn van de VRA (de 'Vlaamse Radio Amateurs') of een andere radioamateurvereniging - ook uit het buitenland, iedereen is welkom.